Jurnallar

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evinin mətbəəsində 50-dən çox jurnal çap olunur.

Центральная Азия и Кавказ

CA&CC Press. Швеция. Том 17, Выпуск 3, 2014

www.ca-c.org

 

 

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları
Materials of the Baku International Humanitarian Forum
Материалы Бакинского Международного Гуманитарного Форума


 

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırlanan regionlara səfər proqramı
4-5 oktyabr 2014-cü il

Programme of the tours prepared by the Ministry of Culture and Tourism for the participants of the IV Baku International Humanitarian Forum
October 4-5, 2014

Программа, подготовленная Министерством Культуры и Туризма, для участников IV Бакинского Международного Гуманитарного Форума, отправляющихся в регионы
4-5 октября 2014 года


Bəyannamə
Declaration
Декларация

 

Forumun Plenar iclasının iştirakçıları
The participiants of the Plenary session of the Forum
Участники Пленарного заседания Форума

 

 

 

 

 

 

 

Boutique Baku

www.boutique.az

Azərbaycan Qadını

www.a-q.azKurikulum

www.kurikulum.az

Banklar və Biznes

www.bbm.azConsulting & Business

www.minimax.az

Caspian

www.apoc.azЦентральная Азия и Кавказ

www.ca-c.org

Central Asia and The Caucasus

www.ca-c.orgKonsilium

www.minimax.az

Wedding

www.fscaz.comAiləm

Diyalog

www.tusiab.orgPalitra

Medi Land
Səhifəyə baxış sayı: 4655