Xəbərlər

Almaniya nümayəndəliyi

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat evi 2012-ci ilin mart ayında keçirilmiş Leypsiq Beynəlxalq Kitab Sərgisində ardıcıl olaraq 3-cü dəfə uğurla iştirak etmişdir. Ətraflı >>

Avtolitoqrafiya nədir?

Litoqrafiya - hər hansı çap forması, rəssamın orijinalına əsasən mətbəədə hazırlanmış reproduksiya litoqrafiyasından fərqli olaraq, litoqrafiya daşı, sink və ya alüminium təbəqəsi üzərində hazırlanması. Ətraflı >>

Biz Facebook'da

 

Haqqımızda

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat evi 1986-cı ildən fəaliyyət göstərir və hər il ümumi tirajı 2 milyondan çox olmaqla yüksək səviyyəli və nəfis şəkildə çap məhsulları istehsal edir. Ətraflı >>

Yeni kitablar

  • В книге представлены рецепты любимых блюд азербайджанской кухни Бахрама Багирзаде.             Ətraflı >>

  • Rizvan Bayramovun “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı” kitabı Azərbaycanda orta əsrlərdə bina və tikililərin kifayət qədər zəngin funksional rəngarəngliyə malik olduğunu sübut edir.              Ətraflı >>

  • Müasir dünya ədəbiyyatı seriyasından olan Haynrix Mannın “Seçilmiş əsərləri”ndə oxuculara ona dünya şöhrəti qazandıran “Təbəə” və “Professor Qanmaz” romanları təqdim olunmuşdur. Ətraflı >>

  • Nobel mükafatı laureatları seriyasına daxil olan XX əsr müasir ərəb ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından biri Nəcib Məhfuzun “Seçilmiş əsərləri”nə “Məhəlləmizin hekayətləri”, “Fivin mübarizəsi”“Liderin qətl günü” və “Möhtərəm cənab” romanları daxil edilmişdir. Ətraflı >>

  • “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunmuş “Rus nəsri antologiyası”nda rus ədəbiyyatının tanınmış simalarının N.Karamzinin, N.Qoqolun, İ.Turgenevin, F.Dostoyevskinin, L.Tolstoyun bir çox aktual məsələləri özündə əks etdirən əsərlərində mühitin insanlarının həyat təcrübəsi, etnik düşüncə tərzi yer almışdır. Ətraflı >>

  • “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitab türk dünyasının taleyi ilə bağlı ən aktual problemə – Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılması zərurətinə həsr olunub. Ətraflı >>

Yumor - Qısa hekayələr

Ana qızına arzu edirdi ki, o, ailə həyatında öz anasından daha xoşbəxt olmaq üçün daha yaxşı birisinə rast gəlsin, amma öz oğluna atasından daha xoşbəxt ailə həyatı qurmaq üçün daha yaxşı həyat yoldaşı tapa biləcəyini heç cür təsəvvür edə bilmirdi. Ətraflı >>