Xəbərlər

 • Hələ sağlığında ikən klassikləşən şair-dramaturq Vaqif Səmədoğlunun 2 cilddən ibarət “Dramaturgiya” kitabı “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr olunmuş və bu günlərdə çapdan çıxmışdır. Ətraflı>>

 • Əziz dostlar!

  "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi ölkəmizdə və dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıları Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və 2015-ci ilin gəlişi münasibətilə təbrik edir, Sizə və yaxınlarınıza can sağlığı, işlərinizdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzulayır. Ətraflı>>

 • 2014-cü ilin dekabr ayının ilk ongünlüyündə "1905.az" portalının Diskussiya klubunda nəşriyyat və kitab mağazalarının nümayəndələri ilə görüş keçirilmiş, Qarabağ mövzusu ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır. Ətraflı>>

Almaniya nümayəndəliyi

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 2012-ci ilin mart ayında keçirilmiş Leypsiq Beynəlxalq Kitab Sərgisində ardıcıl olaraq 3-cü dəfə uğurla iştirak etmişdir. Ətraflı >>

Avtolitoqrafiya nədir?

Litoqrafiya - hər hansı çap forması, rəssamın orijinalına əsasən mətbəədə hazırlanmış reproduksiya litoqrafiyasından fərqli olaraq, litoqrafiya daşı, sink və ya alüminium təbəqəsi üzərində hazırlanması. Ətraflı >>

Biz Facebook'da

 

Haqqımızda

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 1986-cı ildən fəaliyyət göstərir və hər il ümumi tirajı 2 milyondan çox olmaqla yüksək səviyyəli və nəfis şəkildə çap məhsulları istehsal edir. Ətraflı >>

Yeni kitablar

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin istedadlı nümayəndələrindən biri, respublikanın Əməkdar artisti, adı İngiltərənin “Qrova”, Hollandiyanın “Avropa musiqisinin 400 illiyi” ensiklopediyalarına daxil olmuş bəstəkar, skripkaçı, pedaqoq Fərhəng Hüseynov məhz belə sənətkarlardandır. Onun musiqisi çoxdan bəri Azərbaycanın hüdudlarını aşmışdır. Müxtəlif ölkələrin dinləyiciləri həmyerlimizin sənətinə bu gün də yüksək qiymət verirlər.  Ətraflı >>

 • Onun çoxcəhətli istedadında alim, bəstəkar, pedaqoq, elmi rəhbər keyfiyyətləri üzvi sürətdə bir-birinə qovuşub. İstər elmi fəaliyyətində axtarışlarının nəticəsi olan monoqrafik əsərlərdə, istər daxili aləmindən, düşüncələrindən süzülən musiqi əsərlərində, istərsə də  elmi həyata vəsiqə verdiyi yetirmələrində onun fərdiliyindən irəli gələn dəstxəti var.  Ətraflı >>

 • Sarsılmaz dayaq və cəsarətli novator ideyaların möcüzəli qovuşması yeni nəsil sənətkarlıq yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bu nəsil sənətkarlarının sırasında istedadlı Azərbaycan bəstəkarı, pedaqoq, etnomusiqişünas, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, BMT mükafatı laureatı Cəlal Əşrəf oğlu Abbasov da daxildir. Ətraflı >>

 • Əsası dahi Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi bir çox görkəmli simalar yetişdirmişdir. Onlar professional musiqi mədəniyyətimizin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmişlər. Bununla da hər bir bəstəkar öz məktəbini yaratmışdı. Onların yetirmələri də öz müəllimlərinin yolunu layiqincə davam etmişdirlər. Təbii ki, hər bir bəstəkarın öz üslubu olmasına baxmayaraq, onların yaradıcılığının əsas qayəsi milli musiqimizdən və Üzeyir bəyin ənənələrindən rişələnir. Ətraflı >>

 • Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor Sevda İbrahimova çoxşaxəli yaradıcılığa malik sənətkardır. Azərbaycan musiqisində özünəməxsus dəstxəti ilə seçilən bəstəkar həm gözəl pianoçu, həm də təcrübəli müəllimdir. Ətraflı >>

 • Böyük istedad və yüksək mədəniyyət sahibi olan bəstəkar, alim, pedaqoq, musiqi xadimi Oqtay Məmmədağa oğlu Rəcəbov Azərbaycan professional musiqi mədəniyyətimizin ən öndə gedən nümayəndələrindən biridir. Onun rəngarəng musiqisi geniş dinləyici kütləsi arasında özünəməxsus yerlərdən birini tutaraq sevilə-sevilə dinlənilir. Ətraflı >>

Yumor - Qısa hekayələr

Ana qızına arzu edirdi ki, o, ailə həyatında öz anasından daha xoşbəxt olmaq üçün daha yaxşı birisinə rast gəlsin, amma öz oğluna atasından daha xoşbəxt ailə həyatı qurmaq üçün daha yaxşı həyat yoldaşı tapa biləcəyini heç cür təsəvvür edə bilmirdi. Ətraflı >>