Xəbərlər

 • "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 25 sentyabr 2014-cü il tarixdə Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində keçirilən
  9-cu Beynəlxalq "Kitab - əməkdaşlıq və inkişafın yoludur" adlı kitab sərgi-yarmarkasında uğurla iştirak etmişdir.  Ətraflı>>

 • 25 сентября 2014 года в рамках VI Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялась презентация книги «Энциклопедия азербайджанского мугама», изданной на русском языке в Издательском Доме «Шарг-Гарб» (“Şərq-Qərb”).  Ətraflı>>

 • “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində Əlisahib Əroğulun “Aşıq Pəri: həyatı, mühiti və sənəti” adlı kitabı çapdan çıxdı. Kitab XIX əsrin birinci yarısında yaşayıb-yaratmış və qadın sənətinin banisi sayılan maralyanlı Aşıq Pərinin həyat və yaradıcılığından bəhs edir.  Ətraflı>>  

Almaniya nümayəndəliyi

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 2012-ci ilin mart ayında keçirilmiş Leypsiq Beynəlxalq Kitab Sərgisində ardıcıl olaraq 3-cü dəfə uğurla iştirak etmişdir. Ətraflı >>

Avtolitoqrafiya nədir?

Litoqrafiya - hər hansı çap forması, rəssamın orijinalına əsasən mətbəədə hazırlanmış reproduksiya litoqrafiyasından fərqli olaraq, litoqrafiya daşı, sink və ya alüminium təbəqəsi üzərində hazırlanması. Ətraflı >>

Biz Facebook'da

 

Haqqımızda

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 1986-cı ildən fəaliyyət göstərir və hər il ümumi tirajı 2 milyondan çox olmaqla yüksək səviyyəli və nəfis şəkildə çap məhsulları istehsal edir. Ətraflı >>

Yeni kitablar

 • Ayzek Azimov XX əsr dünya fantastikasının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Yaradıcılığında 500-ə yaxın fantastik, detektiv, elmi-populyar, tarixi tədqiqatlar və yumoristik əsərlərin, Bibliya və Şekspir üzrə izahların, üçcildlik avtobioqrafik və başqa kitabların müəllifidir. Artıq bu qısa sadalama yazıçının yaradıcılıq diapazonunun nə qədər geniş olduğunu göstərir. Ətraflı >>

 • Kütləvi şüurun mifolojiləşdirilməsi prosesi müəyyən mənada bəşəriyyətin bütün tarixini müşayiət etsə də, müasir dövrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təəssüf ki, bu proses tarix kimi ciddi elmdən də yan keçməyib və yalançı erməni alimlərinin "böyük Ermənistan", "əzabkeş Ermənistan" haqqında, "ermənilərin birinci xristian millət" olması barədə və digər bir sıra miflərin kütləvi şüura yeridilməsi cəhdlərində çox gülünc formada təzahür edib. Ətraflı >>

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24.07.2014-cü il tarixli 842 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Riyaziyyat dərsliyi əsasında tərtib edilmişdir. Ətraflı >>

 • Книга академика Р.Мехтиева «Шах Исмаил Сефеви: портрет правителя и воина» является результатом 2-х летнего исследования автора и представляет собой наиболее законченный и системный взгляд в истории отечественной исторической науки на военно-политическое, идеологическое и дипломатическое наследие выдающегося государственного деятеля и полководца, основоположника первого централизованного государства в истории Азербайджана, державы Сефевидов – Шаха Исмаила Сефеви (1487-1524). Ətraflı >>

 • Səfəvi tarixşünaslıq məktəbinin ən böyük nümayəndəsi olmuş azərbaycanlı İsgəndər bəy Münşi Türkman (1560-1634) üç cilddən ibarət “Tarixe-aləmaraye-Abbasi” (“Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi”) kimi böyük və faydalı əsərini yazmaqla dünyanın şərqşünas müəllifləri sırasında xüsusi yer tutmuşdur.  Ətraflı >>

 • В книге «Белая Россия» повествуется о крушении Российской империи и трагической судьбе русских эмигрантов, в одночасье потерявших Родину и веру в будущее. Впервые была издана в 1932 году. Политическое эссе «Россия на перепутье» увидело свет в 1933 году.     Ətraflı >>

Yumor - Qısa hekayələr

Ana qızına arzu edirdi ki, o, ailə həyatında öz anasından daha xoşbəxt olmaq üçün daha yaxşı birisinə rast gəlsin, amma öz oğluna atasından daha xoşbəxt ailə həyatı qurmaq üçün daha yaxşı həyat yoldaşı tapa biləcəyini heç cür təsəvvür edə bilmirdi. Ətraflı >>