Xəbərlər

 • “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evinin Nəşriyyat Departamentinin direktoru Sevil İsmayılova və nəşriyyatın tərtibatçı-rəssamları 2014-cü il noyabrın 28-də “1969” qalereyasında gənc, istedadlı rəssamların “Rənglərin simfoniyası” sərgisində və “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən çap olunmuş eyniadlı iki kataloqun təqdimat mərasimində iştirak etmişlər.  Ətraflı>> 

 • "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 25 sentyabr 2014-cü il tarixdə Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində keçirilən
  9-cu Beynəlxalq "Kitab - əməkdaşlıq və inkişafın yoludur" adlı kitab sərgi-yarmarkasında uğurla iştirak etmişdir.  Ətraflı>>

 • 25 сентября 2014 года в рамках VI Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялась презентация книги «Энциклопедия азербайджанского мугама», изданной на русском языке в Издательском Доме «Шарг-Гарб» (“Şərq-Qərb”).  Ətraflı>>

Almaniya nümayəndəliyi

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 2012-ci ilin mart ayında keçirilmiş Leypsiq Beynəlxalq Kitab Sərgisində ardıcıl olaraq 3-cü dəfə uğurla iştirak etmişdir. Ətraflı >>

Avtolitoqrafiya nədir?

Litoqrafiya - hər hansı çap forması, rəssamın orijinalına əsasən mətbəədə hazırlanmış reproduksiya litoqrafiyasından fərqli olaraq, litoqrafiya daşı, sink və ya alüminium təbəqəsi üzərində hazırlanması. Ətraflı >>

Biz Facebook'da

 

Haqqımızda

"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi 1986-cı ildən fəaliyyət göstərir və hər il ümumi tirajı 2 milyondan çox olmaqla yüksək səviyyəli və nəfis şəkildə çap məhsulları istehsal edir. Ətraflı >>

Yeni kitablar

 • Yazıçı-publisist Əlləz Vəliyevin "Təbiətdə izi qalan meşəçilər" kitabında Azərbaycan Respublikasının tanınmış təbiətşünasları, meşə təsərrüfatı işinin görkəmli təşkilatçıları, meşəçi-alimlər, meşələrin qorunmasında xüsusi əməyi olan meşəçilər, meşə gözətçiləri və onların sayəsində salınmış, qorunub bu günümüzə ərməğan edilmiş gözoxşayan meşəliklər haqqında məlumatlar yer almışdır. Ətraflı >>

 • Monoqrafiyada cəvizin (Juglans regia) və şabalıdyarpaq palıdın (Quercus castanaeifolia) meşə əkinlərində və qoruyucu meşə zolaqlarında öyrənilməsinə dair uzunmüddətli tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Ətraflı >>

 • XIX əsr Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında əsaslı rol oynamış şəxsiyyətlərdən biri də Abbasqulu Ağa Bakıxanov olmuşdur. Xalqın həyatında əsaslı dəyişikliklərə yol açmış maarifçilik ideyalarının bərqərar olmasında onun mühüm xidmətləri vardır. Sənətkar elmi, bədii əsərlərlə yanaşı, lirik şeirlər də yazmışdır. Ətraflı >>

 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan "İnkişaf - məqsədimizdir" çoxcildliyinin bu cildində ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni həyatına, regionların sosial-iqtisadi inkişafına və problemlərinə həsr olunmuş çıxış və nitqləri, göstəriş-ləri öz əksini tapmışdır. Ətraflı >>

 • Dünya ədəbiyyatı seriyasından olan "Dünya dramaturgiyası antologiyası" kitabının birinci cildində XX əsrin görkəmli nümayəndələri Jan-Pol Sartrın "Yalnız həqiqət", Arman Salakrunun "Lenuar arxipelaqı, yaxud tərpənməyənə toxunmayın", Eduardo De Flipponun "Neapol", Maks Frişin "Don Juan, yaxud həndəsəyə vurğunluq", Vitold Qombroviçin "Burqundiya şahzadəsi İvonna", Kobe Abenin "İstehkam" və Leroy Consun "Uçan hollandiyallı" əsərləri verilmişdir. Ətraflı >>

 • "Üzeyirşünaslıq" seriyasından olan Sərdar Fərəcovun "Üzeyir Hacıbəyli müasirlərinin xatirələrində" kitabında müasir Azərbaycan musiqi sənətinin banisi, görkəmli musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı haqqında xatirələr toplanmışdır. Ətraflı >>

Yumor - Qısa hekayələr

Ana qızına arzu edirdi ki, o, ailə həyatında öz anasından daha xoşbəxt olmaq üçün daha yaxşı birisinə rast gəlsin, amma öz oğluna atasından daha xoşbəxt ailə həyatı qurmaq üçün daha yaxşı həyat yoldaşı tapa biləcəyini heç cür təsəvvür edə bilmirdi. Ətraflı >>